Loading
  • da

Hurtigsøgning

Kategorisøgning

Leverandør søgning

Vis alle leverandører

Log ind

ADVARSEL: Aktivér JavaScript i dine browserindstillinger for at bruge databasen

Velkommen til OrganicXseeds Danmark, den officielle danske database over tilgængelighed af økologisk planteformeringsmateriale

Denne database er et krav i Rådets forordning (EU) nr. 2018/848, som regulerer brugen af planteformeringsmateriale (mycelium, frø, knolde, planter mv.) i økologisk jordbrugsproduktion. Databasen administreres af Landbrugsstyrelsen i samarbejde med FiBL.

Hjemmesiden er designet til at blive brugt af økologiske bedrifter til at finde økologisk planteformeringsmateriale, og af frøfirmaer der ønsker at sælge dette. Hvis du søger i databasen, og finder at de sorter, du har brug for, ikke er tilgængelige som økologiske, skal du søge om tilladelse (opnå dispensation) fra Landbrugsstyrelsen, før du anvender ikke-økologisk materiale. Tilladelsen søges via denne database.

Databasen opdateres løbende. Hjælp os ved at underrette os om eventuelle fejl vedrørende tilgængeligheden af sorter på jordbrugskontrol@lbst.dk. Databaseadministratoren og administratorerne kan ikke holdes ansvarlige for det anvendte planteformeringsmateriale og de valgte sorter.

Mulighederne for at opnå tilladelse til anvendelse af ikke-økologisk planteformeringsmateriale er opdelt i fire forskellige kategorier (klassificeringer), ”Kategori 1”, ”Individuel tilladelse”, ”Til bekræftelse” og ”Dispensation ikke muligt”.

Du kan læse mere om de fire kategorier her: Klassifikationer i OrganicXseeds

Læs mere om planteformeringsmateriale og OXS i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion kapitel 16.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet lister over sorter med sammenlignelige egenskaber, ækvivalenslister. Du kan finde listerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er leverandør af økologisk planteformeringsmateriale og ønsker at gøre opmærksom på det materiale du udbyder, skal du oprette dig i leverandørdatabasen. Du finder den, og vejledning i oprettelse her: https://www.seeds4organic.eu

Har du spørgsmål til databaserne kan du kontakte jordbrugskontrol@lbst.dk.


Brugervejledning til OrganicXseeds

Rådets forordning (EU) 2018/848